MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

24 de junio de 2008


PRÒXIMES JORNADES D'ANELLAMENT I CAMPANYA INFORMATIVA VEÏNS I VISITANTS MARJALERIA.
- Diumenge passat 22 de juny vam acompanyar a Joan Castany del Grup Au d'Ornitología en la jornada d'anellament en la zona de la desembocadura del Riu Sec, el contingut de la qual va ser molt interessant i didàctic.
Pel gran interés suscitat pròximament establirem dates per a realitzar esta activitat en el Prat de Cabanes i en la desembocadura del Riu Millars.

-D'altra banda i aprofitant que molts castellonencs estiuegen en la zona de la Marjalería, així com l'augment de visitants, desenvoluparem en les zones "protegides" una campanya informativa sobre el respecte al medi: urbanisme, neteja, caça i pesca, unit a l'recollida de fem depositat en camins i séquies.

PRÓXIMAS JORNADAS DE ANILLAMIENTO Y CAMPAÑA INFORMATIVA VECINOS Y VISITANTES MARJALERIA.
- El pasado domingo 22 de junio acompañamos a Joan Castany del Grup Au d'Ornitología en la jornada de anillamiento en la zona de la desembocadura del Rio Seco, cuyo contenido fué muy interesante y didáctico.
Por el gran interés suscitado próximamente estableceremos fechas para realizar esta actividad en el Prat de Cabanes y en la desembocadura del Rio Mijares.

-Por otra parte y aprovechando que muchos castellonenes veranean en la zona de la Marjalería, así como el aumento de visitantes, vamos a desarrollar en las zonas "protegidas" una campaña informativa sobre el respeto al medio: urbanismo, limpieza, caza y pesca, unido a la recogida de basura en caminos y acequias.

4 de junio de 2008

JORNADA ANELLAMENT AUS
El proper diumenge 22 de juny és celebrarà una jornada d'anellament d'aus dirigida per Joan Castany del Grup Au d'Ornitología en la Desembocadura del Riu Sec.
DADES D'INTERÉS:
Data: 22 DE JUNY DEL 2008
Lloc: Desembocadura Riu Sec (terreny de l'Ajuntament en Camí Travessera)
Horari: podeu triar entre estes 2 opcions:
7.00 H. per vore com es munten les xarxes
8.30 H. anellament i observació d'aus (qui vullga pot acudir amb vehicle al punt d'encontre en la Plaça María Agustina a les 8.15 h. per eixir tots junts cap al Cami Travessera)
MOLT IMPORTANT:
- Activitat dirigida tant a adults com xiquets pel seu enfocament didàctic.
- Per a millor observació de les aus es recomana portar prismàtics.
ATENCIÓ: Plànol d'itineraris (3 alternatives) i punt de l'activitat.

JORNADA ANILLAMIENTO AVES
El próximo domingo 22 de junio se celebrarà una jornada de anillamiento de aves dirigida por Joan Castany del Grup Au d'Ornitología en la Desembocadura del Rio Seco.
DATOS DE INTERÉS:
Fecha: 22 DE JUNIO DE 2008
Lugar: Desembocadura Rio Seco (terreno del Ayto. Camino Travessera)
Horario: podeis elegir entre estas 2 opciones:
7.00 H. para ver cómo se montan las redes
8.30 H. anillamiento y observación de aves (quien lo prefiere puede acudir con vehículo al punto de encuentro de la Plaza María Agustina a las 8.15 h. desde donde saldremos todos juntos hacia el Camino Travessera)
MUY IMPORTANTE:
- Actividad dirigida tanto a adultos como niños por su enfoque didáctico.
- Para mejor observación de las aves se recomienda llevar prismáticos.


NOTA DE PREMSA PRIMER ANIVERSARI ASSOCIACIÓ
El dia 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient i el primer aniversari de l'Associació d'Amics de la Marjal de Castelló. Enguany hem realitzat diverses activitats encaminades a donar a conéixer esta zona, la seua problemàtica i riquesa mediambiental a tota la ciutadania interessada, per mitjà de l'elaboració i desenvolupament de rutes educatives a peu i en bicicleta, així com la celebració de la I Volta a peu per la Marjal de Castelló el passat 12 d'abril, activitats ja consolidades i amb la vista posada en les programades pròximament com una jornada d'anellament d'aus en la desembocadura del Riu Sec el diumenge 22 de juny i una xarrada educativa després de l'estiu sobre la fauna i flora de la Marjal acompanyada d'una exposició de fotografies.
Des de l'Associació valorem positivament que en este últim any l'Ajuntament haja ampliat el material educatiu sobre la fauna i flora de la Desembocadura del Riu Sec i del Parc del Meridià, amb la seguretat que prompte editarà en tota la seua amplitud la riquesa de l'ecosistema d'eixes zones de la Marjal en les que encara podem disfrutar de la fauna i flora pròpies d'un aiguamoll.
Lamentablement hem pogut vore durant les rutes educatives com en estes zones de la Marjal s'ha alçat alguna nova edificació, aterrit i dessecat séquies.
Des de l'Associació volem recordar a tota la ciutadania i a les administracions responsables de la necessitat de conscienciar-se que la Marjal, en la que encara queden zones de gran valor ecològic, és patrimoni de tots i tenim el deure de respectar-la i conservar-la, per a que les nostres futures generacions puguen disfrutar-la més i millor.NOTA DE PRENSA PRIMER ANIVERSARIO ASOCIACIÓN
El día 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y el primer aniversario de la "Associació d’Amics de la Marjal de Castelló". Durante este año hemos realizado diversas actividades encaminadas a dar a conocer esta zona, su problemática y riqueza medioambiental a toda la ciudadanía interesada, mediante la elaboración y desarrollo de rutas educativas a pie y en bicicleta, así como la celebración de la I Vuelta a pie por la Marjal de Castellón el pasado 12 de abril, actividades ya afianzadas y con la vista puesta en las programadas próximamente como una jornada de anillamiento de aves en la desembocadura del Río Seco el domingo 22 de junio y una charla educativa después del verano sobre la fauna y flora de la Marjal acompañada de una exposición de fotografías.
Desde la Asociación valoramos positivamente que en este último año el Ayuntamiento haya ampliado el material educativo sobre la fauna y flora de la Desembocadura del Río Seco y del Parque Meridiano, con la seguridad de que pronto editará en toda su amplitud la riqueza del ecosistema de esas zonas de la Marjal en las que todavía podemos disfrutar de la fauna y flora propias de un humedal.
Lamentablemente hemos podido ver durante las rutas educativas como en estas zonas de la Marjal se ha levantado alguna nueva edificación, aterrado y desecado acequias.
Desde la Asociación queremos recordar a toda la ciudadanía y a las administraciones responsables de la necesidad de concienciarse de que la Marjal, en la que aún quedan zonas de gran valor ecológico, es patrimonio de todos y tenemos el deber de respetarla y conservarla, para que nuestras futuras generaciones puedan disfrutarla más y mejor.

1 de junio de 2008VISITA AL TERME d'USERES (REFORESTACIÓ 2008)
El diumenge 1 de juny membres de l'Associació hem visitat el poble d'Useres i el seu terme, per a comprovar l'evolució dels arbres que es van plantar durant les jornades de reforestació, en una de les quals participarem el 16 de febrer.
Hem vist amb satisfacció com ha sobreviscut un percentatge molt alt d'arbres i com l'aigua caiguda en estes setmanes ha ajudat al creixement d'un mantell verd que dóna vida al paisatge entre tanta foscor, a més d'espontanis rierols i rambles amb un cabal d'aigua molt important.
Podeu veure les fotos de la visita en : http://picasaweb.google.es/sosmarjal/reforestacitermeduseres/


VISITA AL TÉRMINO DE USERAS (REFORESTACIÓN 2008)
El domingo 1 de junio miembros de la Asociación hemos visitado el pueblo de Useras y su término, para comprobar la evolución de los árboles que se plantaron durante las jornadas de reforestación, en una de las cuales participamos el 16 de febrero.
Hemos visto con satisfacción como ha sobrevivido un porcentaje muy alto de árboles y como el agua caida en estas semanas han ayudado al crecimiento de un manto verde que da vida al paisaje entre tanta oscuridad, además de espontáneos riachuelos y ramblas con un caudal de agua muy importante.
Podeis ver las fotos de la visita en : http://picasaweb.google.es/sosmarjal/reforestacitermeduseres/