MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

28 de junio de 2007

Carta enviada per l’Associació d’Amics de la Marjal de Castelló a la Revista Nat, i publicada en el nº 30 de la revista, de juliol de 2007, en la secció Zona Nat – L’espai dels lectors, amb el títol “La marjal oblidada de Castelló”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carta enviada por la Associació d’Amics de la Marjal de Castelló a la Revista Nat, y publicada en el nº 30 de la revista, de julio de 2007, en la sección Zona Nat – L’espai dels lectors, con el título “La marjal oblidada de Castelló”.

5 de junio de 2007

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ

AJUNDA’NS A CONSERVAR-LA!!!

QUÉ ÉS AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ?
Fundada a l’estiu de 2007 l’Associació d’Amics de la Marjal de Castelló, és una associació sense ànim de lucre, dedicada a la divulgació i protecció de l’ecosistema de la Marjal de Castelló, independent de qualsevol grup polític, religiós o social.
Està integrada per socis i voluntaris.

ELS SEUS OBTECTIUS ESTAN DIRIGITS A:
-Sensibilitzar la població escolar, propietaris i institucions sobre el valor històric de la Marjal i la necessitat de respectar i regenerar el seu ecosistema.
-Fomentar el seu coneixement mitjançant rutes verdes, publicacions, xarrades i mitjans de comunicació.
-Promoure l’existència d’un nivell científic òptim que determine les pautes més adients de sostenibilitat.
- Seguiment de tota actuació contraria a la legislació vigent que vulnere l’ecosistema de la zona.

PER QUÉ CAL DEFENSAR LA MARJAL?
En els últims anys el antics terrneys de cultiu de l’arròs han patit un procés de dessecació, aterrament i urbanització incontrolada que ha provocat la desaparició total de l’ecosistema propi d’un aiguamoll en algunes zones i la degradació continuada en altres.
La Marjal ocupa, pel seu valor económic, social i cultural, un lloc important en la història de Castelló que no podem oblidar. Encara queden restes de gran riqueza mediambiental representatius d’eixe passat històric que cal protegir i regenerar.

COM POTS COL·LABORAR?
-Unint-te a l’Associació: la teua col·laboració, les teues idees i la teua entrega contribuiran a la concienciació dels joves, propietaris, institucions i ciutadania en general per tal de protegir l’ecosistema de la Marjal.
- Instant a les institucions que complisquen i facen complir les lleis de protección mediambiental.
- Col·laborant amb la protecció i equilibri mediambiental.
-Ajudant amb qualsevol aportació: Col·labora amb el progrés d’esta associació. Fes-te’n soci:

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ (AMC)
Apartat de Correus 309,12080- CASTELLÓ
Telèfon: 671-742612
amicsmarjalcastello@gmail.com http://sosmarjal.blogspot.com/

SI, DESITGE SER SOCI DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ
Nom i cognoms o Raó Social..........................................................................
.........................................................................................................................
Adreça..............................................................................................................
Correu electrònic..............................................................................................
Població.......................................................Codi.Postal………….................
Telèfon…………………................................................................................
D.N.I./N.I.F…………………………(imprescindible si desitja realitzar desgravació en el I.R.P.F.(Renda))
Vull contribuir amb la quantitat de………………… euros.
Que abonaré: .___cada mes___cada trimestre___cada semestre___cada any
(Marque amb una X la forma de pagament desitjada)
ENTITAT OFICINA CONTROL NÚMERO DE COMPTE
…………./………………./……………/……………………………
Quota mínima anual: 30 €
Les dades recollides en el nostre fitxer, a les quals podran accedir quan ho desitgen, s’utilitzaran exclusivament per informar-lo del nostre treball.
Necessàriament el pagament de la quota s’ha de realitzar domiciliant-ho en un Banc o Caixa d’Estalvis

SIGNATURA
Número de compte: 3114 2211 43 2043653019 (CAIXA RURAL CASTELLÓ)
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana amb el número CV-01-041345-CS