MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

1 de noviembre de 2007


PRIMER ANIVERSARI!!!


Hui día 1 de novembre de 2007 el nostre blog complix un any de vida, en este temps hem aconseguit que alguns internautes coneguen l'existència de la marjal, a més d'aconseguir el nostre objectiu inicial que no era un altre que reunir gent interessada en el tema i formar l'associació d'Amics de la Marjal. Ara una vegada superada esta fase, la nostra labor se centra en aconseguir la col·laboració d'entitats públiques i privades per a que la ciutadania de Castelló conega la Marjal en el seu conjunt i en particular eixes zones que encara queden de gran valor ecològic, hem presentat un projecte de totes les actuacions més urgents per a preservar estes zones així com de conscienciació de veïns i propietaris en l'Ajuntament, també s'ha contactat amb aquelles entitats privades que col·laboren econòmicament en l'àmbit mediambiental i cultural. Ens proposem en este segon any aconseguir que l'Ajuntament prenga consciència de les nostres propostes i les recolze, establir un calendari per al 2n trimestre del curs escolar de visites per a conéixer la fauna i vegetació, així com la celebració d'una jornada sobre la Marjal de Castelló: valor històric i mediambiental.
Esperem el vostre suport tan necessari per a aconseguir els nostres objectius i agraïm el que ja ens heu oferit durant este primer any sense el qual no hauríem arribat hui ací.
Gràcies a tots.

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ

Apartat de Correus 309

12080-CASTELLÓ


PRIMER ANIVERSARIO!!!
Hoy día 1 de noviembre de 2007 nuestro blog cumple un año de vida, en este tiempo hemos conseguido que algunos internautas conozcan la existencia de la marjal, además de lograr nuestro objetivo inicial que no era otro que reunir a gente interesada en el tema y formar la asociación d'Amics de la Marjal. Ahora una vez superada esta fase, nuestra labor se centra en conseguir la colaboración de entidades públicas y privadas para que la ciudadanía de Castellón conozca la Marjal en su conjunto y en particular esas zonas que aún quedan de gran valor ecológico, hemos presentado un proyecto de todas las actuaciones más urgentes para preservar estas zonas así como de concienciación de vecinos y propietarios en el Ayuntamiento, también se ha contactado con aquellas entidades privadas que colaboran económicamente en el ámbito medioambiental y cultural. Nos proponemos en este segundo año conseguir que el Ayto. tome conciencia de nuestras propuestas y las apoye, establecer un calendario para el 2º trimestre del curso escolar de visitas para conocer la fauna y vegetación, así como la celebración de una jornada sobre la Marjal de Castelló: valor histórico y mediambiental.
Esperamos vuestro apoyo tan necesario para conseguir nuestros objetivos y agradecemos el que no ya nos habeis ofrecido durante este primer año sin el cual no habríamos llegado hoy aquí.
Gracias a todos.