MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

25 de julio de 2008PARC NATURAL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA
El dissabte 19 de juliol membres de l'Associació vam visitar amb Joan Castany del Grup Au d'Ornitología el Prat de Cabanes.
A continuació s'indiquen vàries dades d'interés per tots aquells que desitgen visitar-ho, animeu-vos!:
SITUACIÓ: Està situat en la plana costanera que s'estén entre els termes Municipals de Torreblanca i Orpesa del Mar (Castelló), quedant limitat per la Serra d'Irta i la Serra de les Santes.
ACCÉS: S'accedix per la N-340, Km. 92 (Ribera de Cabanes), camí d'accés a l'Institut d'Aqüicultura de Torre de la Sal.
CARACTERÍSTIQUES: Com qualsevol zona humida, es caracteritza per una làmina d'aigua permanent en alguns llocs i estacional en altres i per la seua gran riquesa en fauna i flora pròpia de les zones humides de litoral.
LLOC DE RECEPCIÓ: Instal·lació prefabricada situada en el terme Municipal de Cabanes, al costat de l'Institut d'Aqüicultura de Torre de la Sal.
Horari: 9.00 h. a 14.00 h. i de 15.00 h. a 17.30 h.
Telèfons: 964- 31 97 77 i 619- 196 327
parque_cabanes@gva.es
Més informació en Espais protegits de la pàgina http://www.cma.gva.es/


PARQUE NATURAL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA
El sábado 19 de julio miembros de la Asociación visitamos junto con Joan Castany del Grup Au d'Ornitología el Prat de Cabanes.
A continuación se indican varios datos de interés para todos aquellos que deseen visitarlo, os animos a ello!:
SITUACIÓN: Está situado en la llanura costera que se extiende entre los términos Municipales de Torreblanca y Oropesa del Mar (Castellón), quedando limitado por la Sierra de Irta y la Sierra de les Santes.
ACCESO: Se accede por la N-340, Km. 92 (Ribera de Cabanes), camino de acceso al Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal.
CARACTERÍSTICAS: Como cualquier zona húmeda, se caracteriza por una lámina de agua permanente en algunos lugares y estacional en otros y por su gran riqueza en fauna y flora propia de las zonas húmedas de litoral.
LUGAR DE RECEPCIÓN: Instalación prefabricada situada en el término Municipal de Cabanes, junto al Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal.
Horario: 9.00 h. a 14.00 h. y de 15.00 h. a 17.30 h.
Tlnos: 964- 31 97 77 y 619- 196 327
parque_cabanes@gva.es
Más información en Espacios protegidos de la página http://www.cma.gva.es/

4 de julio de 20082n CONCURS DE FOTOGRAFIA FUNDACIÓ SANT ISIDRE DE CASTELLÓ
"PARATGES DE LA NOSTRA TERRA"
La Fundació Sant Isidre de Castelló convoca la segona edició del Concurs de Fotografia amb el lema "Paratges de la nostra terra". Amb este concurs es pretén posar en valor les imagines més característiques i valuoses de les terres de Castelló i la seua província.
1.- Participants: Podran participar les persones físiques, majors d'edat sense importar la seua nacionalitat.
2.- Terminis: El termini de recepció comprén del 15 de juny del 2008 a les 14.00 h. del 30 de setembre del 2008.
3.- Selecció de les obres: De les obres presentades, el jurat triarà 15 que es consideraran com a finalistes.
4.- Premis:
Les 15 obres triades seran premiades amb un premi de 100 € i diploma
De les que 15 el jurat triarà una sola com a guanyadora a la que li correspondrà un premi de 1000 € i diploma.
La informació sobre la totalitat de les bases i la fitxa d'inscripció es troben disponibles en qualsevol sucursal de la Caixa Rural Castelló.PREMI DE FOTOGRAFIA FOTOCAM. XIV EDICIÓ
En la seua XIV Edició, el certament de fotografia FOTOCAM 2008 pretén arribar a ser un refeente nacional, on els fotògraf de la natura troben el reconeixement al seu treball.
1.- Participants: Podran concórrer totes les persones, aficionades o professionals de la fotografia, espanyols i estrangers, sempre que siguen autors de les fotografies presentades o posseïsquen els drets de les mateixes.
2.- Categories:
- PAISATGE
- FAUNA
- VEGETACIÓ
- SUBMARINES
- CREATIVA
- EMPREMTES HUMANES
3.- Termini: De l'1 al 30 de setembre del 2008.
4.- Premis:
- Guanyador únic per categoria: 1.500 €
- Finalista per categoria: 500 €
- Premi especial FOTOCAM 2008: 1.500 € + 4.500 €
Podeu consultar les bases en la pàgina web: http://obrasocial.cam.es/

-------------------------------------------------------------------------------------------------
2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FUNDACION SAN ISIDRO DE CASTELLÓN
"PARAJES DE NUESTRA TIERRA"
La Fundación San Isidro de Castellón convoca la segunda edición del Concurso de Fotografía con el lema "Parajes de nuestra tierra". Con este concurso se pretende poner en valor las imágines más características y valiosas de las tierras de Castellón y su provincia.
1.- Participantes: Podrán participar las personas físicas, mayores de edad sin importar su nacionalidad.
2.- Plazos: El plazo de recepción abarca del 15 de junio de 2008 a las 14.00 h. del 30 de septiembre de 2008.
3.- Selección de las obras: De las obras presentadas, el jurado elegirá 15 se considerarán como finalistas.
4.- Premios:
Las 15 obras elegidas serán premiadas por un premio de 100 € y diploma
De las que 15 el jurado elegirá una sola como aganadora a la que le corresponderá un premio de 1000 € y diploma.
La información sobre la totalidad de las bases y la ficha de inscripción se encuentran disponibles en cualquier sucursal de la Caixa Rural Castelló.

PREMIO DE FOTOGRAFIA FOTOCAM. XIV EDICIÓN
En su XIV Edición, el certamente de fotografía FOTOCAM 2008 pretende llegar a ser un refeente nacional, donde los fotográficos de naturaleza encuentren el reconocimiento a su trabajo.
1.- Participantes: Podrán concurrir todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía, españoles y extranjeros, siempre que sean autores de las fotografías presentadas o posean los derechos de las mismas.
2.- Categorías:
- PAISAJE
- FAUNA
- VEGETACIÓN
- SUBMARINAS
- CREATIVA
- HUELLAS HUMANAS
3.- Plazo: Del 1 al 30 de septiembre de 2008.
4.- Premios:
- Ganador único por categoría: 1.500 €
- Finalista por categoría: 500 €
- Premio especial FOTOCAM 2008: 1.500 € + 4.500 €
Podeis consultar las bases en la página web: http://obrasocial.cam.es/