MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

9 de febrero de 2008
"FEM BOSC"
Hui dia 9 alguns "Amics de la Marjal" hem participat en la jornada de reforestació a la zona de les Useres, ha sigut una activitat molt interessant i productiva. Gràcies al "Amics de Palanques" per la seua acollida i a la gent de les Useres per la seua hospitalitat.
Si algú s'anima, el proper dissabte 16 de febrer hi tornen.


"FEM BOSC"
Hoy día 9 algunos "Amics de la Marjal" hemos participado en la jornada de reforestación a la zona de las Useras, ha sido una actividad muy interesante y productiva. Gracias a "Amics de Palanques" por su acogida y a la gente de Useras por su hospitalidad.
Si alguién se anima, el próximo sábado 16 de febrero vuelven.

2 de febrero de 2008DIA MUNDIAL DELS AIGUAMOLLS
El dia 2 de febrer se celebra el Dia Mundial dels Aiguamolls en commemoració del Conveni sobre els Aiguamolls de 1971 en Ramsar (Iràn). La gran riquesa i diversitat dels components dels aiguamolls (aigua, sòls, topografia, microorganismes, plantes i animals) fan que es troben entre els ecosistemes més complexos i productius del planeta generant una sèrie de valors i beneficis per als sers humans que segons la UICN (1992) poden dividir-se en tres tipus: funcions, com ara la recarrega d'aqüífers, el control d'avingudes i depuració d'aigües; productes directament explotables com els recursos agrícoles i atributs, com ara la diversitat biològica i el patrimoni cultural. La combinació d'estes tres divisions fa que els aiguamolls tinguen un elevat valor ecològic, social, cultural i econòmic, per la qual cosa també resulta ser un dels ecosistemes més vulnerables davant del canvi climàtic.
En els aiguamolls podem trobar colònies d'espècies en perill d'extinció i
vulnerables (segons el catàleg d'espècies de fauna amenaçades) així com la presència d'espècies invasores i la més destructora de totes, la mà de l'home.
Però eixos mateixos aiguamolls tenen un gran valor no sols com a patrimoni cultural sinó paisatgístic de primer orde que pot atraure per mitjà d'instruments degudament racionalitzats a nombrosos visitants amants de la natura per a l'observació d'aus, fotografia de la natura, rutes educatives, etc.
Dons be tot això que s'ha descrit està a molt poca distància de Castelló, només acostant-se a la Marjalería del Grau de Castelló i visitar eixes zones que van sobrevivint a la pressió urbanística i en les que encara podem frenar la seua degradació i desenvolupar les mesures necessàries per a la seua regeneració.
Com establix l'esmentat Conveni de Ramsar, els aiguamolls, estiguen legalment protegits o no, han de ser objecte d'inventariació i reconeixement i ha d'evitar-se la seua degradació, en el seu manteniment i regeneració han d'implicar-se molt directament els propietaris de les terres, la ciutadania de Castelló i sobretot, totes aquelles entitats i administracions que tenen els mitjans per a fer-ho.
Potser aconseguir frenar els efectes del canvi climàtic a nivell mundial i els seus efectes locals no puguen estar davall el nostre control directe, però si en un futur els aiguamolls desapareixen, que no siga per la nostra passivitat en el present.
Des de la "Associació Amics de la Marjal" fem un crida a tots els agents implicats en la recuperació d'eixes zones d'aiguamolls que ens queden en la Marjalería perquè posen tots els mitjans necessaris al seu abast i no siguem testimonis de la seua desaparició.


DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
El día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la Convenio sobre los Humedales de 1971 en Ramsar (Iràn). La gran riqueza y diversidad de los componentes de los humedales (agua, suelos, topografía, microorganismos, plantas y animales) hacen que se encuentren entre los ecosistemas más complejos y productivos del planeta generando una serie de valores y beneficios para los seres humanos que según la UICN (1992) pueden dividirse en tres tipos: funciones, tales como la recarga de acuíferos, el control de avenidas y depuración de aguas, productos directamente explotables como los recursos agrícolas y atributos, tales como la diversidad biológica y el patrimonio cultural. La combinación de estas tres divisiones hace que los humedales tengan un elevado valor ecológico, social, cultural y económico, por lo que también resulta ser una de los ecosistemas más vulnerables ante el cambio climático.
En los humedales podemos encontrar todavía colonias de especies en peligro de extinción y vulnerables (según el catálogo de especies de fauna amenazadas) así como la presencia de especies invasoras y la más destructora de todas, la mano del hombre.
Pero esos mismos humedales tienen un gran valor no sólo como patrimonio cultural sino paisajístico de primer orden que puede atraer mediante instrumentos debidamente racionalizados a numerosos visitantes amantes de la naturaleza para la observación de aves, fotografía de la naturaleza, rutas educativas, etc.
Pues bien todo eso que se ha descrito está a muy poca distancia de Castellón, con sólo acercarse a la Marjalería del Grao de Castellón y visitar esas zonas que van sobreviviendo a la presión urbanística y en las que aún podemos frenar su degradación y desarrollar las medidas necesarias para su regeneración.
Como establece el citado Convenio de Ramsar, los humedales, estén legalmente protegidos o no, deben ser objeto de inventariación y reconocimiento y debe evitarse su degradación, en su mantenimiento y regeneración deben implicarse muy directamente los propietarios de las tierras, la ciudadanía de Castellón y sobre todo , todas aquellas entidades y administraciones que tienen los medios para ello.
Quizá conseguir frenar los efectos del cambio climático a nivel mundial y sus efectos locales no puedan estar bajo nuestro control directo, pero si en un futuro los humedales desaparecen, que no sea por nuestra pasividad en el presente.
Desde la "Associació Amics de la Marjal" hacemos un llamamiento a todos los agentes implicados en la recuperación de esas zonas de humedales que nos quedan en la Marjalería para que pongan todos los medios necesarios a su alcance y no seamos testigos de su desaparición.
El día 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la Convenio sobre los Humedales de 1971 en Ramsar (Iràn). La gran riqueza y diversidad de los componentes de los humedales (agua, suelos, topografía, microorganismos, plantas y animales) hacen que se encuentren entre los ecosistemas más complejos y productivos del planeta generando una serie de valores y beneficios para los seres humanos que según la UICN (1992) pueden dividirse en tres tipos: funciones, tales como la recarga de acuíferos, el control de avenidas y depuración de aguas, productos directamente explotables como los recursos agrícolas y atributos, tales como la diversidad biológica y el patrimonio cultural. La combinación de estas tres divisiones hace que los humedales tengan un elevado valor ecológico, social, cultural y económico, por lo que también resulta ser una de los ecosistemas más vulnerables ante el cambio climático.
En los humedales podemos encontrar todavía colonias de especies en peligro de extinción y vulnerables (según el catálogo de especies de fauna amenazadas) así como la presencia de especies invasoras y la más destructora de todas, la mano del hombre.
Pero esos mismos humedales tienen un gran valor no sólo como patrimonio cultural sino paisajístico de primer orden que puede atraer mediante instrumentos debidamente racionalizados a numerosos visitantes amantes de la naturaleza para la observación de aves, fotografía de la naturaleza, rutas educativas, etc.
Pues bien todo eso que se ha descrito está a muy poca distancia de Castellón, con sólo acercarse a la Marjalería del Grao de Castellón y visitar esas zonas que van sobreviviendo a la presión urbanística y en las que aún podemos frenar su degradación y desarrollar las medidas necesarias para su regeneración.
Como establece el citado Convenio de Ramsar, los humedales, estén legalmente protegidos o no, deben ser objeto de inventariación y reconocimiento y debe evitarse su degradación, en su mantenimiento y regeneración deben implicarse muy directamente los propietarios de las tierras, la ciudadanía de Castellón y sobre todo , todas aquellas entidades y administraciones que tienen los medios para ello.
Quizá conseguir frenar los efectos del cambio climático a nivel mundial y sus efectos locales no puedan estar bajo nuestro control directo, pero si en un futuro los humedales desaparecen, que no sea por nuestra pasividad en el presente.
Desde la "Associació Amics de la Marjal" hacemos un llamamiento a todos los agentes implicados en la recuperación de esas zonas de humedales que nos quedan en la Marjalería para que pongan todos los medios necesarios a su alcance y no seamos testigos de su desaparición.