MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

10 de marzo de 2008


"I VOLTA A PEU PER LA MARJAL DE CASTELLÓ"
12 d'abril del 2008Des de l'Associació estem organitzant la "I volta a peu per la Marjal de Castelló", la idea és fer un itinerari per la Marjal evitant en la mesura que es puga les vies amb més tràfic de vehicles, apte per a tots aquells que desitgen donar-se una volta per esta zona de la Marjal (veure itinerari i plànol):
FITXA TÈCNICA:
DATA: 12-ABRIL-2008
DISTÀNCIA: 15 Km. aprox.
EIXIDA: Des de la Plaça Major
HORA EIXIDA: 9.00 h.
DURACIÓ: 4 h. 30" aprox.
FINAL: Parc del Pinar del Grau de Castelló.
Opcions tornada: A peu per Av. del Mar (4 Km.) o en autobus de línia Grao-CS (parades en Camí Serradal fins a l'última parada en Plaça Borrull)
ITINERARI: Inici: Pz Major, C/ Colón, C/ Major, Pz María Agustina, Avinguda de Lledó, Camí Caminàs, Camí En Riera, Riu Sec, Camí 1ª Travessera, Camí Fileta, Camí 2a Travessera, Camí Pont de la Gallenca, Camí 1a Travessera, Camí La Plana (encreuament), Camí Bomboi (anada i tornada), Camí La Plana (encreuament), Camí 1a Travessera, Camí Fileta, Camí Donació, Parc Meridià (parada), Camí Donació, Camí La Plana (encreuament), Camí Donació, Camí Fondo, Camí Cadernera (anada i tornada), Camí Fondo, Camí Serradal (encreuament), Pinar del Grau (FINAL).
Desnivell: Inexistent, completament pla.
Dificultat: Baixa
Usuaris: Parcialment senyalitzat. Rutes de connexió: Atenció amb els cotxes!
Tipus de ferm: Asfalt.
Recomanacions:
- Portar menjar i aigua suficient.
- Els prismàtics poden ajudar a observar les aus.
Normes:
- Seguir en tot moment l'itinerari marcat.
- Circular amb precaució per les vies de tràfic dens de vehicles.
- Respectar la flora, fauna i el medi.
- No depositeu fem, utilitzar els contenidors.
NOTA: Mes informació en el post del blog "Itinerari per la Marjal núm. 2"
IMPORTANT: Tots/es els/les participants en la Volta, ho fan de forma lliure i individual, seràn responsables de la seua seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap moment a la "Associació d'Amics de la Marjal de Castelló".

EN CAS DE CONDICIONS METEREOLÒGIQUES ADVERSES PER PLUJA O VENT LA RUTA QUEDARÀ AJORNADA.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"I VOLTA A PEU PER LA MARJAL DE CASTELLÓ"
12 de abril de 2008
Desde la Asociación estamos organizando la "I volta a peu per la Marjal de Castelló", la idea es hacer un itinerario por la Marjal evitando en lo posible las vias con más tráfico de vehículos, apto para todos aquellos que deseen darse una vuelta por esta zona de la Marjal (ver itinerario y plano):
FICHA TÉCNICA:
FECHA: 12-ABRIL-2008
DISTANCIA: 15 Km. aprox.
SALIDA: Desde la Plaza Mayor
HORA SALIDA: 9.00 h.
DURACIÓN: 4 h. 30" aprox.
FINAL: Parque del Pinar del Grao de Castellón.
Opciones vuelta: A pie por Avda. del Mar (4 Km.) o en autobus de línea Grao-CS (paradas en Camino Serradal hasta última parada en Plaza Borrull)
ITINERARIO: Inicio: Pz Mayor, C/ Colón, C/ Mayor, Pz María Agustina, Avenida de Lidón, Camino Caminàs, Camino Enriera, Rio Seco, Camino 1ª Travessera, Camino Fileta, Camino 2a Travessera, Camino Pont de la Gallenca, Camino 1a Travessera, Camino La Plana (cruce) Camino Bomboi (ida y vuelta), Camino La Plana (cruce), Camino 1a Travessera, Camino Fileta, Camino Donación, Parque Meridiano (parada), Camino Donación, Camino La Plana (cruce), Camino Donación, Camino Hondo, Camino Cadernera (ida y vuelta), Camino Hondo, Camino Serradal (cruce), Pinar del Grao (FINAL).
Desnivel: Inexistente, completamente llano.
Dificultad: Baja
Usuarios: Parcialmente señalizado. Rutas de conexión: Atención con los coches!
Tipo de firme: Asfalto.
Recomendaciones:
- LLevar comida y agua suficiente.
- Los prismáticos pueden ayudar a observar las aves.
Normas:
- Seguir en todo momento el itinerario marcado.
- Circular con precaución por las vías de tráfico denso de vehículos.
- Respetar la flora, fauna y el medio.
- No depositéis basura, utilizar los contenedores.
NOTA: Más información en el post del blog, "Itinerario por la Marjal, nº 2"
IMPORTANTE: Tod@s l@s participantes en la Volta, lo hacen de forma libre e individual, siendo responsables de su seguridad personal y de todas las consecuencias que sus actos impliquen, sin responsabilizar en ningún momento a la "Associació d'Amics de la Marjal de Castelló".

EN CASO DE CONDICIONES METEREOLÓGICAS ADVERSAS POR LLUVIA O VIENTO, LA RUTA QUEDARÀ APLAZADA.

3 de marzo de 2008ACTIVITATS MARÇ, ABRIL I MAIG
Entrant ja en els mesos més apropiats per visitar la Marjal (març, abril i maig) des de l'Associació estem ultimant el calendari d'activitats que consistiràn fonamentalment en rutes educatives per la zona i en una jornada d'anellament, cens i explicació teòrica de les aus que l'habiten, desenvolupada per tècnics en ornitologia.
En principi i a falta de confirmar dates i horaris definitius, tenim prevista una ruta amb bicicleta al març (en diumenge), la "I volta a peu per la Marjal" a l'abril (en dissabte) i una jornada d'anellament, cens i coneixement de les aus de la zona per a maig (dissabte o diumenge i segons disponibilitat dels tècnics per a eixe mes).
Des de l'Associació anirem informant de la confirmació de les dates, horaris i informació complementària de les diferents rutes i de la jornada d'anellament.
A continuació publiquem dos itineraris (per fer en bicicleta o a peu) que ha preparat l'Associació per si alguna associació, entitat o particular desitja realitzar-la i conéixer aquesta zona de la Marjal. Per descomptat, poden contactar amb l'Associació per a qualsevol informació addicional, possibilitat de rutes guiades a grups, etc.
ASSOCIACIÓ d'AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ
Apartat de Correus, 309, 12080 CASTELLÓ
amicsmarjalcastello@gmail.com

ACTIVIDADES MARZO, ABRIL, MAYO
Entrando ya en los meses más apropiados para la visita de la Marjal (marzo, abril y mayo) desde la Asociación estamos ultimando el calendario de actividades que consistiràn fundamentalmente en rutas educativas por la zona y en una jornada de anillamiento, censo y explicación teórica de las aves que la habitan, desarrollada por técnicos en ornitología.
En principio y a falta de confirmar fechas y horarios definitivos, tenemos prevista una ruta en bicicleta en marzo (en domingo), la "I volta a peu per la Marjal" en abril (en sábado) y una jornada de anillamiento, censo y conocimiento de las aves de la zona para mayo (sábado o domingo y según disponibilidad de los técnicos para ese mes).
Desde la Asociación iremos informando sobre la confirmación de las fechas, horarios y cualquier otro dato complementario de las diferentes rutas y de la jornada de anillamiento.
A continuación publicamos dos itinerarios (para realizar en bicicleta o a pie) preparados desde la Asociación por si alguna asociación, entidad o particular desea realizar para conocer esta zona de la Marjal. Por supuesto, pueden contactar con la Associació para cualquier información adicional, posibilidad de rutas guiadas a grupos, etc.
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MARJAL DE CASTELLÓ
Apartado de Correos, 309, 12080 CASTELLÓN
amicsmarjalcastello@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ITINERARI PER
LA MARJAL
DE
CASTELLÓ
(ITINERARI 1 AMB BICICLETA)

FITXA TÈCNICA
Distància: 25 km aprox.
Localització: Partida La Fileta, La Mota, Plana-En Trilles
Duració: 4 hores aprox. (a un ritme molt suau i parant sovint pel camí).
Desnivell: inexistent, completament pla
Dificultat: baixa
Usuaris: Amb bicicleta o (a peu) Parcialment senyalitzat. Rutes de connexió: Atenció amb els cotxes!
Tipus de ferm asfalt
Època recomanada: març, abril, maig, (setembre)

BREU DESCRIPCIÓ:
La Marjal de Castelló té el seu origen en les antigues terres pantanoses, limítrofs al nord amb Benicàssim i al Sud amb Almassora, dedicades al cultiu de l'arròs, que amb el pas del temps es van reconvertir en zones dedicades a altres cultius com hortalisses i fruiters, per mitjà de l'amuntonament de terres donant forma a les marjals i séquies. En els últims anys la dessecació, aterrament i urbanització incontrolada ha fet desaparéixer gran part d'este paisatge.
L'itinerari transcorre per les zones urbanitzades i aquelles altres en què encara es pot observar l'ecosistema propi d'un aiguamoll, poden realitzar diverses parades per a conéixer la seua fauna i flora

FLORA: Espadanya, canyisser, jonquera, llentilla d'aigua, nenúfar, etc.

FAUNA: Granotes, tortuga europea, colobres d'aigua, llises, gambusias i carpes (espècies invasores), escarabat aquàtic, dragons, serps d'aigua, garseta comuna, agró blava, fotja d'aigua, corriol, puput, rossinyol, cadernera, camallonga, etc.

ITINERARI:
Inici: Pz Major, C/ Colon, C/ Major, Pz María Agustina, Avinguda. de Lledó, Camí Caminàs, Camí En Riera, Camí. Donació, Parc del Meridià (zona verda–parada), Camí Donació, Camí Riu Sec, Desembocadura Riu Sec (parada), Camí La Mota (antic Serradal), Camí Fileta, Camí 2a Travessera, Camí La Plana (encreuament), Camí Guillamón, encreuament fins Camí Plana-En Trilles, encreuament fins Camí Bomboi (anada i tornada)(parada), encreuament fins Camí Plana-En Trilles, Camí La Plana, Camí 1a Travessera, Camí Fileta, Camí Donació, Camí La Plana (encreuament), Camí Donació, Camí Fondo, Camí Cadernera (anada i tornada) (parada), Camí Fondo, Camí Serradal, Pinar del Grau, Avinguda. Ferrandis Salvador, Passeig Marítim (parada dinar, opció: Pinar o platja), Avinguda. Ferrandis Salvador, Avinguda Serrano Lloberas, Avinguda del Mar (carril bici), Plaça Cardona Vives, C/ Major, C/ Colón, Plaça Major (final).
Parades:
- Parc Meridià: Zona verda. Té una extensió de 10.780 m2, compta amb un monòlit que indica el punt exacte de l'encreuament entre el meridià de Greenwich i el paral·lel 40, així com una ermita.
- Desembocadura Riu Sec: Observació fauna i flora.
- Camí Bomboi: Observació fauna i flora.
- Camí Cadernera: Observació fauna i flora.
- Parc de la Pinar: Zona. verda. Té una extensió aprox. de 370.000 m2, compta amb atraccions infantils, instal·lacions esportives, zona de picnic i jocs.
Recomanacions:
- Portar casc, menjar i aigua suficient. En funció de l'estació es recomana crema solar, repel·lent d'insectes. Material per a reparació punxades bicicletes.
- Els prismàtics poden ajudar a observar les aus.
Normes:
- Seguir en tot moment l'itinerari marcat.
- Circular amb precaució per les vies de tràfic dens de vehicles.
- Respectar la flora, la fauna i el medi.
- No depositeu fem, utilitzeu els contenidors.
Si desitja més informació sobre la història, fauna, flora i notícies sobre la zona, pot visitar el blog de l’Associació d'Amics de la Marjal de Castelló, http: //sosmarjal.blogspot.es/

IMPORTANT: Tots/es els/les participants en els itineraris marcats, ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap moment a l’Associació d'Amics de la Marjal de Castelló o a l'organització de cada ruta.


PLÀNOL ITINERARI 1 (PLANO ITINERARIO 1)ITINERARIO POR
LA MARJAL
DE
CASTELLÓN
(ITINERARIO 1 EN BICICLETA)

FICHA TÉCNICA
Distancia: 25 km aprox.
Localización: Partida La Fileta, La Mota, Plana- Entrilles
Duración: 4 horas aprox. (a un ritmo muy suave y parando a menudo por el camino.
Desnivel: inexistente, completamente llano
Dificultad: baja
Usuarios: En bicicleta o (a pie) Parcialmente señalizado. Rutas de conexión: Atención con los coches!
Tipo de firme asfalto
Època recomendada: marzo, abril, mayo, (septiembre)

BREVE DESCRIPCIÓN:
La Marjal de Castellón tiene su origen en las antiguas tierras pantanosas, limítrofes al norte con Benicàssim y al Sur con Almassora, dedicadas al cultivo del arroz, que con el paso del tiempo se reconvirtieron en zonas dedicadas a otros cultivos como hortalizas y frutales, mediante el amontonamiento de tierras dando forma a las marjales y acequias. En los últimos años la desecación, aterramiento y urbanización incontrolada ha hecho desaparecer gran parte de este paisaje.
El itinerario transcurre por las zonas urbanizadas y aquellas otras en las que aún se puede observar el ecosistema propio de un humedal, pudiendo realizar diversas paradas para conocer su fauna y flora

FLORA: Espadaña, carrizal, juncal, lenteja de agua, nenúfar, etc.

FAUNA: Ranas, tortuga europea, culebras de agua, lisas, gambusias y carpas (especies invasoras), escarabajo acuático, salamanquesas, serpientes de agua, garceta común, garza real, gallineta de agua, chorlitejo, abubilla, ruiseñor, jilguero, cigüeñuela, etc.

ITINERARIO:
Inicio: Pz Mayor, C/ Colón, C/ Mayor, Pz María Agustina, Avda. de Lidón, Camino Caminás, Enriera, Camino. Donación, Parque Meridiano (zona verde–parada), Camino. Donación, Camino. Río Seco, Desembocadura Río Seco (parada), Camino La Mota (antiguo Serradal), Camino Fileta, Camino 2ª Travessera, Camino La Plana (cruce), Camino Guillamón, cruce hasta Camino Plana-Entrilles, cruce hasta Camino Bomboi (ida y vuelta)(parada), cruce hasta Camino Plana-Entrilles, Camino La Plana, Camino 1ª Travessera, Camino Fileta, Camino Donación, Camino La Plana (cruce), Camino Donación, Camino Hondo, Camino Cadernera (ida y vuelta) (parada), Camino Hondo, Camino Serradal, Pinar del Grao, Avda. Ferrandis Salvador, Paseo Marítimo (parada comida, opción: Pinar o playa), Avda. Ferrandis Salvador, Avda. Serrano Lloberas, Avda. del Mar (carril bici), Plaza Cardona Vives, C/ Mayor, C/ Colón, Plaza Mayor (final).
Paradas:
- Parque Meridiano: Zona verde. Tiene una extensión de 10.780 m2 y cuenta con un monolito que indica el punto exacto del cruce entre el meridiano de Greenwich y el paralelo 40º, así como una ermita.
- Desembocadura Río Seco: Observación fauna y flora.
- Camino Bomboi: Observación fauna y flora.
- Camino Cadernera: Observación fauna y flora.
- Parque del Pinar: Zona. verde. Tiene una extensión aprox. de 370.000 m2, cuenta con atracciones infantiles, instalaciones deportivas, zona de picnic y juegos.
Recomendaciones:
- Llevar casco, comida y agua suficiente. En función de la estación se recomienda crema solar, repelente de insectos. Material para reparación pinchazos bicicletas.
- Los prismáticos pueden ayudar a observar las aves.
Normas:
- Seguir en todo momento el itinerario marcado.
- Circular con precaución por las vías de tráfico denso de vehículos.
- Respetar la flora, la fauna y el medio.
- No depositéis basura, utilizad los contenedores.
Si desea más información sobre la historia, fauna, flora y noticias sobre la zona, puede visitar el blog de la “Associació d’Amics de la Marjal de Castelló”, http: //sosmarjal.blogspot.es/

IMPORTANTE: Tod@s l@s participantes en los itinerarios marcados, lo hacen de forma libre e individual, siendo responsables de su seguridad personal y de todas las consecuencias que sus actos impliquen, sin responsabilizar en ningún momento a la “Associació d’Amics de la Marjal de Castelló” o a la organización de cada ruta.

------------------------------------------------------------------------------------------------
ITINERARI PER
LA MARJAL
DE
CASTELLÓ
(ITINERARI 2 A PEU)

FITXA TÈCNICA
Distància: 15 km aprox. (fins al Pinar del Grau). Tornada a peu per Avinguda del Mar (4 Km.) o amb autobús línia Grao-CS (parades en Camí Serradal)
Localització: Partida La Fileta, La Mota, Plana- En Trilles
Duració: 3h 30”aprox. (a un ritme molt suau i parant sovint pel camí).
Desnivell: inexistent, completament pla
Dificultat: baixa
Usuaris: a peu, (o amb bicicleta). Parcialmentes senyalitzat. Rutes de connexió: Atenció amb els cotxes!
Tipus de ferm asfalt
Època recomanada: març, abril, maig, (setembre)

BREU DESCRIPCIÓ:
La Marjal de Castelló té el seu origen en les antigues terres pantanoses, limítrofs al nord amb Benicàssim i al Sud amb Almassora, dedicades al cultiu de l'arròs, que amb el pas del temps es van reconvertir en zones dedicades a altres cultius com hortalisses i fruiters, per mitjà de l'amuntonament de terres donant forma a les marjals i séquies. En els últims anys la dessecació, aterrament i urbanització incontrolada ha fet desaparéixer gran part d'este paisatge.
L'itinerari transcorre per les zones urbanitzades i aquelles altres en les que encara es pot observar l'ecosistema propi d'un aiguamoll, poden realitzar-se diverses parades per a conéixer la seua fauna i flora

FLORA: Espadanya, canyisser, jonquera, llentilla d'aigua, nenúfar, canya, etc.

FAUNA: Granotes, tortuga europea, colobres d'aigua, llises, gambusias i carpes (espècies invasores), escarabat aquàtic, dragons, serps d'aigua, garseta comuna, agró blau, fotja d'aigua, corriol, puput, rossinyol, cadernera, camallonga, etc.

ITINERARI:
Inici: Pz Major, C/ Colón, C/ Major, Pz María Agustina, Avinguda de LLedó, Camí Caminàs, Camí En Riera, Riu Sec, Camí 1ª Travessera, Camí Fileta, Camí 2a Travessera, Camí Pont de la Gallenca, Camí 1a Travessera, Camí La Plana (encreuament) Camí Bomboi (anada i tornada) (parada), Camí La Plana (encreuament), Camí 1a Travessera, Camí Fileta, Camí Donació, Parc Meridià (parada), Camí Donació, Camí La Plana (encreuament), Camí Donació, Camí Fondo, Camí Cadernera (anada i tornada) (parada), Camí Fondo, Camí Serradal (encreuament), Pinar del Grau (parada), Avinguda. Ferrandis Salvador, Avinguda. Serrano Lloberas, Avinguda. del Mar, Plaça Cardona Vives, Plaça Major (final).
Parades:
- Camí Bomboi: Observació fauna i flora.
- Parc Meridià: Zona verda. Té una extensió de 10.780 m, compta amb un monòlit que indica el punt exacte de l'encreuament entre el meridià de Greenwich i el paral·lel 40, així com una ermita.
- Camí Cadernera: Observació fauna i flora.
- Pinar del Grau. Zona verda. Té una extensió aprox. de 370.000m2, compta amb atraccions infantils, instal·lacions esportives, zona de picnic i jocs.
Recomanacions:
- Portar menjar i aigua suficient. En funció de l'estació es recomana crema solar, repel·lent d'insectes. En cas d'anar amb bicicleta material per a reparació punxades bicicletes.
- Els prismàtics poden ajudar a observar les aus.
Normes:
- Seguir en tot moment l'itinerari marcat.
- Circular amb precaució per les vies de tràfic dens de vehicles.
- Respectar la flora, la fauna i el medi.
- No depositeu fem, utilitzeu els contenidors.
Si desitges més informació sobre la història, fauna, flora i notícies sobre la zona, pots visitar el blog de l’Associació d'Amics de la Marjal de Castelló, http: //sosmarjal.blogspot.es/

IMPORTANT: Tots/es els/les participants en els itineraris marcats, ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua seguretat personal i de totes les conseqüències que els seus actes impliquen, sense responsabilitzar en cap moment a l’Associació d'Amics de la Marjal de Castelló o a l'organització de cada ruta.

PLÀNOL ITINERARI 2 (PLANO ITINERARIO 2)ITINERARIO POR
LA MARJAL
DE
CASTELLÓN
(ITINERARIO 2 A PIE)

FICHA TÉCNICA
Distancia: 15 km aprox. (hasta Pinar Grao). Vuelta a pie por Avda. del Mar (4 Km.) o en autobús línea Grao-CS (paradas en Camino Serradal)
Localización: Partida La Fileta, La Mota, Plana- Entrilles
Duración: 3h 30” horas aprox. (a un ritmo muy suave y parando a menudo por el camino).
Desnivel: inexistente, completamente llano
Dificultad: baja
Usuarios: a pie, en bicicleta. Parcialmente señalizado. Rutas de conexión: Atención con los coches! Tipo de firme asfalto
Época recomendada: marzo, abril, mayo, (septiembre)

BREVE DESCRIPCIÓN:
La Marjal de Castellón tiene su origen en las antiguas tierras pantanosas, limítrofes al norte con Benicàssim y al Sur con Almassora, dedicadas al cultivo del arroz, que con el paso del tiempo se reconvirtieron en zonas dedicadas a otros cultivos como hortalizas y frutales, mediante el amontonamiento de tierras dando forma a las marjales y acequias. En los últimos años la desecación, aterramiento y urbanización incontrolada ha hecho desaparecer gran parte de este paisaje.
El itinerario transcurre por las zonas urbanizadas y aquellas otras en las que aún se puede observar el ecosistema propio de un humedal, realizándose diversas paradas para conocer su fauna y flora

FLORA: Espadaña, carrizal, juncal, lenteja de agua, nenúfar, caña, etc.

FAUNA: Ranas, tortuga europea, culebras de agua, lisas, gambusias y carpas (especies invasoras), escarabajo acuático, salamanquesas, serpientes de agua, garceta común, garza real, gallineta de agua, chorlitejo, abubilla, ruiseñor, jilguero, cigüeñuela, etc.

ITINERARIO:
Inicio: Pz Mayor, C/ Colón, C/ Mayor, Pz María Agustina, Avda. de Lidón, Camino Caminás, Enriera, Camino. La Mota, Camino Fileta, Camino 2ª Travessera, Camino Pont de la Gallenca, Camino 1ª Travessera, Camino La Plana (cruce) Camino Bomboi (ida y vuelta) (parada), Camino La Plana (cruce), Camino 1ª Travessera, Camino Fileta, Camino Donación, Parque Meridiano (parada), Camino Donación, Camino La Plana (cruce), Camino Donación, Camino Hondo, Camino Cadernera (ida y vuelta) (parada), Camino Hondo, Camino Serradal (cruce), Pinar del Grao (parada), Avda. Ferrandis Salvador, Avda. Serrano Lloberas, Avda. del Mar, Plaza Cardona Vives, Plaza Mayor (final).
Paradas:
- Camino Bomboi: Observación fauna y flora.
- Parque Meridiano: Zona verde. Tiene una extensión de 10.780 m2 y cuenta con un monolito que indica el punto exacto del cruce entre el meridiano de Greenwich y el paralelo 40º, así como una ermita.
- Camino Cadernera: Observación fauna y flora.
- Pinar del Grao. Zona verde. Tiene una extensión aprox. de 370.000m2, cuenta con atracciones infantiles, instalaciones deportivas, zona de picnic y juegos.
Recomendaciones:
- Llevar comida y agua suficiente. En función de la estación se recomienda crema solar, repelente de insectos. En caso de ir en bici material para reparación pinchazos bicicletas.
- Los prismáticos pueden ayudar a observar las aves.
Normas:
- Seguir en todo momento el itinerario marcado.
- Circular con precaución por las vías de tráfico denso de vehículos.
- Respetar la flora, la fauna y el medio.
- No depositéis basura, utilizad los contenedores.
Si deseas más información sobre la historia, fauna, flora y noticias sobre la zona, puedes visitar el blog de la “Associació d’Amics de la Marjal de Castelló”, http: //sosmarjal.blogspot.es/

IMPORTANTE: Tod@s l@s participantes en los itinerarios marcados, lo hacen de forma libre e individual, siendo responsables de su seguridad personal y de todas las consecuencias que sus actos impliquen, sin responsabilizar en ningún momento a la “Associació d’Amics de la Marjal de Castelló” o a la organización de cada ruta.