MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

20 de mayo de 2009


(foto:desembocadura riu Millars-Almassora)
III JORNADES SOBRE EL MILLARS
29, 30 i 31de maig de 2009
Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, Vila-real (Castelló)
Organitza: Grup Au d'Ornitología
Informació i inscripció: Per a inscriures és necessari facilitat les dades personals (nom, cognoms, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic) al Grup Au a través del correu grupau@ono.com o al telèfon de Joan Castany, 654-50 06 44
No oblideu indicar quina de les dos modalitats d'inscripció voleu:
- Entrada gratuita
- Entrada + dinar dia 30 de maig, 10 €
PROGRAMA
Divendres 29 de maig
16.30 h.- Recepció
17.00 h.- Acte inaugural
17.30 h.- Conferència: José Sancho, "La vall del riu Millars: entre la tradició i la innovació"
18.05. h.- Audiovisual: Abel Campos, "Millars i televisió"
18.30 h.- Descans
19.00 h.- Conferència: LLuis Rovira i David Segarra, "Interés pedagògic del portal Recerca en Acció per a l'ensenyament de les Ciències Naturals"
19.35 h.- Conferència: IES El Caminás (Castellón) "Treball d'investigació: presentació dels resultats de la Campanya d'oroneta 1999-2008 a les Goles del Millars"
DISSABTE 30 DE MAIG
10.00 h.- Conferència: Vicent Vicent i Vicent Ginés, "20 anys d'educació ambiental en el riu Millars"
10.30 h.- Conferència: Vicent Ferris Malenda, "Control i seguiment del visó americà en el riu Millars"
11.10 h.- Descans
11.30 h.- Conferència: Antonio Aguilella Palasí, "Els camins de l'aigua"
12.05 h.- Conferència: Iván Sanchez Cifre, "Evolució de la qualitat de les aigües als abocaments de les 3 depuradores, Vila-real, Almassora i Mancomunada"
12.40 h.- Taula rodona, Pere Benedito, Gerard Clausell, José Manuel Melchor, "Arqueología"
13.30 h.- Dinar
16.30 h.- Conferència: Ana Faundez Macho, "Adecuació ambiental i ús educatiu de la zona humida de la desembocadura del riu Millars"
17.05 h.- Conferència: Josep M. Raluy Rubinat, "Proposta del Pla Rector d'Ús i gestió -PRUG- en el marc del paisatge protegit del Millars"
17.40 h.- Audiovisual: Programa Medi Ambient Punt 2, "Fauna al·lóctona: la clotxina cebrada"
18.00 h.- Descans
18.30 h.- Conferència: José Miravet Valenciano, "Situació actual de les intervenciones realitzades en el marc del paisatge protegit del Millars"
19.35 h.- Taula rodona, representants d'AT-CONTROL, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, UTE Riu Millars, Ajuntaments; "Situació actual del riu Millars"
DIUMENGE 31 DE MAIG
8.00 h.- Grup Au, Anellament d'aus en l'àrea de l'Ermita de la Màre de Déu de Gràcia (Vila-real)
9.30 h.- Presentació a l'aire lliure de l'exposició itinerant aus al paisatge protegit del riu Millars"
10.30 h.- Conferència: Manuel Saura i Joan Castany, "El Millars fa 21 milions d'anys. El jaciment paleontològic de la Rinconada (Ribesalbes)"
11.00 h.- Descans
11.30 h.- Conferència: Miguel Tirado Bernat. "Situació de les gavines en l'àrea del Millars (Desembocadura, Pantà del Sitjar)"
12.00 h.- Conferència: Joan Castany, "Aus al paisatge protegit del riu Millars"
13.00 h.- Cloenda
L'ORGANITZACIÓ ÉS RESERVA EL DRET DE MODIFICAR SI ÉS NECESSARI, EL PROGRAMA I EL HORARI DE LES INTERVENCIONS.

III JORNADAS SOBRE EL MIJARES
29, 30 y 31de mayo de 2009
Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, Vila-real (Castellón)
Organiza: Grup Au d'Ornitología
Información e inscripción: Para inscribirse hace falta facilitar los datos personales (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono de contacto y correo electrónico) al Grup Au a través del correo grupau@ono.com o al tlno. de Joan Castany, 654-50 06 44
No olvideis indicar cuál de las dos modalidades de inscripción quereis:
- Entrada gratuita
- Entrada + comida día 30 de mayo, 10 €
PROGRAMA
Viernes 29 de mayo
16.30 h.- Recepción
17.00 h.- Acto inaugural
17.30 h.- Conferencia: José Sancho, "El valle del río Mijares: entre la tradición y la innovación"
18.05. h.- Audiovisual: Abel Campos, "Mijares y televisión"
18.30 h.- Descanso
19.00 h.- Conferencia: LLuis Rovira y David Segarra, "Interés pedagógico del portal Recerca en Acció para la enseñanza de las Ciencias Naturales"
19.35 h.- Conferencia: IES El Caminás (Castellón) "Trabajo de investigación: presentación de los resultados de la campaña de golondrina 1999-2008 a les Goles del Millars"
SÁBADO 30 DE MAYO
10.00 h.- Conferencia: Vicent Vicent y Vicent Ginés, "20 años de educación ambiental en el rio Mijares"
10.30 h.- Conferencia: Vicent Ferris Malenda, "Control y seguimiento del visón americano en el rio Mijares"
11.10 h.- Descanso
11.30 h.- Conferencia: Antonio Aguilella Palasí, "Los caminos del agua"
12.05 h.- Conferencia: Iván Sanchez Cifre, "Evolución de la calidad de las aguas de los vertidos de las 3 depuradoras, Vila-real, Almassora y Mancomunada"
12.40 h.- Mesa redonda, Pere Benedito, Gerard Clausell, José Manuel Melchor, "Arqueología"
13.30 h.- Comida
16.30 h.- Conferencia: Ana Faundez Macho, "Adecuación ambiental y uso educativo de la zona húmeda de la desembocadura del río Mijares"
17.05 h.- Conferencia: Josep M. Raluy Rubinat, "Propuesta del Plan Rector de empleo y gestión -PRUG- en el marco del paisaje protegido del Mijares"
17.40 h.- Audiovisual: Programa Medi Ambient Punt 2, "Fauna alóctona: el mejillón cebra"
18.00 h.- Descanso
18.30 h.- Conferencia: José Miravet Valenciano, "Situación actual de las intervenciones realizadas en el marco del paisaje protegido del Mijares"
19.35 h.- Mesa redonda, representantes de AT-CONTROL, Confederación Hidrográfica del Júcar, UTE Rio Mijares, Ayuntamientos; "Situación actual del rio Mijares"
DOMINGO 31 DE MAYO
8.00 h.- Grup Au, Anillamiento de aves en la área de la Ermita de la Màre de Déu de Gràcia (Vila-real)
9.30 h.- Presentación al aire libre de la "Exposición itinerante aves al paisaje protegido del Rio Mijares"
10.30 h.- Conferencia: Manuel Saura y Joan Castany, "El Mijares hace 21 millones de años. El yacimiento paleontológico de la Rinconada (Ribesalbes)"
11.00 h.- Descanso
11.30 h.- Conferencia: Miguel Tirado Bernat. "Situación de las gavinas en el área del Mijares (Desembocadura, Pantano del Sitjar)"
12.00 h.- Conferencia: Joan Castany, "Aves al paisaje protegido del rio Mijares"
13.00 h.- Clausura
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR SI SE HACE NECESARIO, EL PROGRAMA Y EL HORARIO DE LAS INTERVENCIONES.

9 de mayo de 2009


(foto: jonc boval/junco marjal CS)
SOCIETAT VALENCIANA d'ORNITOLOGIA (SVO)
Activitats previstes per a maig i juny del 2009:
- Dissabte 16 de maig: Excursió a la marjal d'Almenara (Castelló).Més informació en: svo_secretari@yahoo.es
- Dissabte 6 de juny: Excursió al barranc del Carraixet (Almàssera-Alboraia)Més informació en: svo_secretari@yahoo.es
- Domingo 17 de maig: "Identificació d'aus pels seus cants", activitat conjunta consistent en un recorregut guiat per experts ornitòlegs de SEO/BIRDLIFE i la SVO en el Parc Natural de la Serra Calderona. Més informació en: P.N. de la Calderona: 961681993-608730406 o en http://parquesnaturales.gva.es/
- Dijous 21 de maig: Conferència: "Seguiment via satèl·lit del Falcó d'Eleonor" impartida per Pascual López a FUNDAR (C/ Fuencaliente, 1-València) a les 19.00 h.
- Divendres 29 de maig: Conferència: "La peculiar avifauna urbana", impartida per Pepe Greño a FUNDAR (C/ Fuencaliente, 1-València) a les 19.00 h.
- Dissabte 27 de juny: Activitat: "Cens de Falcó d'Eleonor en Talayuelas" (Conca). Més informació en svo_secretari@yahoo.es


SOCIEDAD VALENCIANA DE ORNITOLOGÍA (SVO)
Actividades previstas para mayo y junio de 2009:
- Sábado 16 de mayo: Excursión a la marjal de Almenara (Castellón).Más información en: svo_secretari@yahoo.es
- Sábado 6 de junio: Excursión al barranco del Carraixet (Almàssera-Alboraia)Más información en: svo_secretari@yahoo.es
- Domingo 17 de mayo: "Identificación de aves por sus cantos", actividad conjunta consistente en un recorrido guiado por expertos ornitólogos de SEO/BIRDLIFE y la SVO en el Parque Natural de la Sierra Calderona. Más información en: P.N. de la Calderona: 961681993-608730406 o en http://parquesnaturales.gva.es/
- Jueves 21 de mayo: Conferencia: "Seguimiento vía satélite del Halcón de Eleonor" impartido por Pascual López al FUNDAR (C/ Fuencaliente, 1-Valencia) a las 19.00 h.
- Viernes 29 de mayo: Conferencia: "La peculiar avifauna urbana", impartido miedo Pepe Greño al FUNDAR (C/ Fuencaliente, 1-Valencia) a laso 19.00 h.
- Sábado 27 de junio: Actividad: "Censo de Halcón de Eleonor en Talayuelas" (Cuenca). Más información en svo_secretari@yahoo.esLA RUTA DE l'AIGUA I LA TARONJA
L'associació "Castellón en bici" organitza una ruta amb bicicleta Castelló-Almassora-Burriana.
DATA: Domingo 31 de maig del 2009
EIXIDA: Plaça Cometa Halley, Castelló, a les 9.30 h. (hi haurà també parada a Almassora)
La participació és gratuïta. Apta per a tota la família.
Més informació i inscripció en: Castellón en bici
Tln. 625-26 27 18

LA RUTA DEL AGUA Y LA NARANJA
La asociación "Castellón en Bici" organiza una ruta en bicicleta Castellón-Almassora-Burriana.
DATA: Domingo 31 de mayo de 2009
SALIDA: Plaza Cometa Halley, Castellón, a las 9.30 h. (habrá también parada en Almassora)
La participación es gratuita. Apta para toda la familia.
Más información e inscripción en: Castellón en bici

4 de mayo de 2009


(foto exemplar Camallonga i del niu/foto ejemplar cigüeñuela y del nido)
CAMALLONGUES (Himantopus himantopus)
(38 cm. Limícola estival que s'agrupa en colònies per a criar i defendre's dels predadors. És insectivora)
Al camí Bomboi ja han acudit com estos últims anys diverses parelles de camallongues, que amb la seua característica veu difícil és no notar la seua presència. La bona notícia és que ahir diumenge (3 de maig 2009) vam localitzar en la marjal de la nostra veïna Ana un niu amb quatre ous, del que no hem pogut evitar la temptació de fer-li una fotografìa. Si hi ha sort i cap predador acaba amb ells, realitzarem "molestant" el mínim imprescindible un seguiment fotogràfic d'este niu fins que els seus habitants el abandonen per a migrar a finals d'agost.

CIGÜEÑUELAS (Himantopus himantopus)
(38 cm. Limícola estival que se agrupa en colonias para criar y defenderse de los depredadores. Es insectívora)
Al camino Bomboi ja han acudido como estos últimos años varias parejas de cigüeñuelas, que con su característica voz difícil es no notar su presencia. La buena noticia es que ayer domingo (3 de mayo 2009) localizamos en la marjal de nuestra vecina Ana un nido con cuatro huevos, del que no hemos podido evitar la tentación de hacerle una fotografìa. Si hay suerte y ningún predador acaba con ellos, realizaremos "molestando" lo mínimo imprescindible un seguimiento fotográfico de este nido hasta que sus habitantes los abandonen para migrar a finales de agosto.

2 de mayo de 2009


II CONCURS DE FOTOGRAFIA L'ENTORN NATURAL DINS L'ESPAI URBÀ
TEMA I MODALITAT: Parcs Urbans. Els parcs urbans a Castelló i els seus pobles. Com la naturalesa dins la ciutat evoluciona al creiximent de l'àmbit urbà. La cura dels parcs, si milloren o empitjoren davant la ràpida evolució de la ciutat.
OBRES: Es pot presentar un màxim de 3 fotografìes per autor.
RECEPCIÓ: Les obres s'han d'enviar lliures de despeses a: Centre Cultural Valencià La Nau. Carrer de l'Alcalde Tàrrega, 79, 12004, Castelló de la Plana.TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini finalitza el 18 de maig de 2009.
ATENCIÓ: El termini de presentació s'ha ampliat fins el 8 de juny de 2009.
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EL ENTORNO NATURAL DENTRO DEL ESPACIO URBANO.
TEMA Y MODALIDAD: Parques urbanos. Los parques urbanos en Castellón y sus pueblos. Como la naturaleza dentro de la ciudad evoluciona al crecimiento del ámbito urbano. El cuidado de los parques, si mejoran o empeoran ante la rápida evolución de la ciudad.
OBRAS: Se pueden presentan un máximo de 3 fotografías por autor.
RECEPCIÓN: Las obras se tienen que enviar libres de gastos a: Centre Cultural Valencià La Nau. Calle Alcalde Tàrrega, 79, 12004, Castellón de la Plana.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo finaliza el 18 de mayo de 2009.
ATENCIÓN: El plazo de presentación se ha ampliado hasta el 8 de junio de 2009.