MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

28 de octubre de 2008JORNADA ANELLAMENT AUS A LA DESEMBOCADURA RIU MILLARS
El proper dissabte 8 de novembre de 2008 és celebrarà una jornada d'anellament d'aus dirigida per Joan Castany del Grup Au d'Ornitología en la Desembocadura del Riu Millars.
DADES D'INTERÉS:
Data: 8 de NOVIEMBRE DEL 2008
Lloc: Desembocadura Riu Millars
Horari: punt de trobada amb vehicles, a les 8.15 h. en la Plaça María Agustina (altura Subdelegació del Govern) per anar tots junts fins a la desembocadura.
MOLT IMPORTANT:
- Activitat dirigida tant a adults com xiquets pel seu enfocament didàctic.
- Per a millor observació de les aus es recomana portar prismàtics.JORNADA ANILLAMIENTO AVES A LA DESEMBOCADURA DEL RIO MIJARES
El próximo sábado 8 de noviembre se celebrará una jornada de anillamiento de aves dirigida por Joan Castany del Grup Au d'Ornitología en la Desembocadura del Rio Mijares.
DATOS DE INTERÉS:
Fecha: 8 DE NOVEMBRE DE 2008
Lugar: Desembocadura Rio Mijares
Horario: Punto de encuentro con vehículos, a las 8.15 h. en la Plaza María Agustina (altura Subdelegación del Gobierno) para ir todos juntos hasta la desembocadura.
MUY IMPORTANTE:
- Actividad dirigida tanto a adultos como niños por su enfoque didáctico.
- Para mejor observación de las aves se recomienda llevar prismáticos.

15 de octubre de 2008DIA DE LA BICI
L'Associació d'Amics de la Natura organitza com cada any el 20é Dia de la Bici, del que destaquem les dades següents:
Data: Diumenge 26 d'octubre del 2008.
Hora i lloc d'eixida: Concentració en el Passeig Ribalta a les 10.30 h.. Eixida a les 11.00 h. i passeig per Castelló fins a Benicàssim.
Final: Parc Pinar del Grau on s'invitarà a un esmorzar vegetarià.

DIA DE LA BICI
La Asocición Amics de la Natura organiza como cada año el 20º Día de la Bici, del que destacamos los siguientes datos:
Fecha: Domingo 26 de octubre de 2008.
Hora y lugar de salida: Concentración en el Paseo Ribalta a las 10.30 h. Salida a las 11.00 h. y paseo por Castellón hasta Benicasim.
Final: Parque del Pinar del Grao donde se invitarà a un almuerzo vegetariano.

4 de octubre de 2008TALLER DE CONSERVES NATURALS
ORGANITZA: Colla Ecologista d'Almassora
FORMAT: 6 hores de duració, repartides en dos dissabtes, de 10 a 13 h., els dies 18 i 25 d'octubre de l'actual.
- el primer dia es dedicarà a comentar els diferents mètodes i es farà la conserva de tomaca en foc de llenya
- el segon dia es dedicarà a la pràctica d'altres mètodes (segons també els interessos dels assistents)
LLOC: Casa de Salvador Pinón (a les Alqueries)
PREU: les dos sessions, 20 €
LES PLACES SÓN LIMITADES I ÉS NECESSARI FER INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
(el que vullga participar, ha de pensar que vol conservar...ja se li indicarà el que ha de portar, podeu fer propostes i suggeriments)
INFORMACIÓ SOBRE INSCRIPCIÓ, FORMA DE PAGAMENT, ETC.:
A l'adreça de correu: ecologistesalmassora08@gmail.com
(foto: conserva natural de melmelada de figues, collita agost 2008 Marjal CS)

TALLER DE CONSERVAS NATURALES
ORGANIZA: Colla Ecologista de Almassora
FORMATO: 6 horas de duración, repartidas en dos sábados, de 10 a 13 h., los días 18 y 25 de octubre del actual.
- el primer dia se dedicarà a comentar los diferentes métodos y se hará la conserva de tomate en fuego de leña
- el segundo día se dedicará a la práctica de otros métodos (según también los intereses de los asistentes)
LUGAR: Casa de Salvador Piñón (Alqueriasdel Niño Perdido)
PRECIO: las dos sesiones, 20 €
LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y ES NECESARIO HACER INSCRIPCIÓN PREVIA.
(el que quiera participar, tiene que pensar que quiere conservar...ya se le indicará lo que tiene que llevar, se admiten propuestas y sugerencias)
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN, FORMA DE PAGO, ETC.:
A la dirección de correo: ecologistesalmassora@gmail.com
(foto: conserva natural de mermelada de higos, cosecha agosto-08, Marjal CS)


DIA MUNDIAL DELS ANIMALS
El 4 d'octubre se celebra el dia mundial dels animals. El nostre benestar està integrat al benestar de tot el medi ambient. Lamentablement i en ple segle XXI moltes persones no respecten la vida i drets de tots els animals que ens acompanyen. Però volem ser positius i dedicar este comentari a tots/totes aquells/aquelles que lluiten per poder complir i fer complir els drets fonamentals dels animals, el respecte al seu medi, necessitats i vida.
Dintre d'esta celebració fem una especial referència a les nostres mascotes, que amb la seua fidelitat i noblesa acreixen la nostra humanitat, formant part de la família, encara que continuen sent molts/moltes els/les que els maltracten i sacrifiquen, directa o indirectament.
(Nota: la gosseta de la foto s'anomena Dolly i busca casa, entre altres molts companys/companyes que estan en cases d'acollida, si estàs interessat/interessada a conéixer-los pots accedir a la pàgina de l'Associació Protectora Amics dels Animals de Castelló (ASPAC): http://www.aspac.org.es/

DIA MUNDIAL DE LOS ANIMALES
El 4 de octubre se celebra el día mundial de los animales. Nuestro bienestar está integrado al bienestar de todo el medio ambiente. Lamentablemente y en pleno siglo XXI muchas personas no respetan la vida y derechos de todos los animales que nos acompañan. Pero queremos ser positivos y dedicar este comentario a tod@s aquell@s que luchan por poder cumplir y hacer cumplir los derechos fundamentales de los animales, el respeto a su medio, necesidades y vida.
Dentro de esta celebración hacemos una especial referencia a nuestras mascotas, que con su fidelidad y nobleza acrecientan nuestra humanidad, formando parte de la familia, aunque siguen siendo much@s l@s que los maltratan y sacrifican, directa o indirectamente.
(Nota: la perrita de la foto se llama Dolly y busca casa, entre otros muchos compañer@s que están en casas de acogida, si estás interesad@ en conocerlos puedes acceder a la página de la Asociación Protectora Amigos de los Animales de Castellón (ASPAC): http://www.aspac.org.es/