MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

27 de abril de 2008"EL 25 DE MAIG, RUTA EN BICI PER LA MARJAL"
Des de "Qüalitat & Divesitat" s'està organitzant una nova excursió amb bicicleta per la Marjal, en la que membres de l'Associació col·laboraran guiant-los per la zona.
Dades d'interés:
DATA: 25 de maig del 2008.
EIXIDA: 9.30 h. des de la Plaça María Agustina de Castelló
DISTÀNCIA: 25 Km. aprox.
DURACIÓ: 4 hores aprox. (ritme molt suau i parant sovint pel camí)
DIFICULTAT: Baixa, ruta adequada per tota la família.
IMPORTANT: Tots/es els/les participants en la ruta ho fan de forma lliure i individual, sent responsables de la seua seguretat personal i de totes les conseqüències dels seus actes, sense responsabilitzar en cap moment a l'organització de la ruta o a la "Associació d'Amics de la Marjal de Castelló"
INSCRIPCIÓ: ENVIAR E-MAIL A BIRGIT WEISS, QD
birgit.weiss@ono.com , telèfon 625-262718
MÉS INFORMACIÓ EN:

"EL 25 DE MAYO, RUTA EN BICI POR LA MARJAL"
Desde "Qüalitat & Divesitat" se está organizando una nueva excursión en bicicleta por la Marjal, en la que miembros de la Associació colaborarán guiándoles por la zona.
Datos de interés:
FECHA: 25 de mayo de 2008.
SALIDA: 9.30 h. desde la Plaza María Agustina de Castellón
DISTANCIA: 25 Km. aprox.
DURACIÓN: 4 horas aprox. (ritmo muy suave y parando a menudo por el camino)
DIFICULTAD: Baja, ruta adecuada para toda la familia.
IMPORTANTE: Todas/as los/as participantes en la ruta lo hacen de forma libre e individual, siendo responsables de su seguridad personal y de todas las consecuencias de sus actos, sin responsabilizar en ningún momento a la organización de la ruta o a la "Associació d'Amics de la Marjal de Castelló"
INSCRIPCIÓN: ENVIAR E-MAIL A BIRGIT WEISS, QD
birgit.weiss@ono.com tlno. 625-262718
MÁS INFORMACIÓN EN:


22 de abril de 2008


"DESEMBOCADURA DEL RIU MILLARS" (LES GOLES)
El passat dia 22 d'abril vam estar en la desembocadura del riu Millars a Almassora (Castelló), coneguda popularment com les "Goles", pel fet que el riu forma en la seua desembocadura un delta de 3 braços o "goles" (gola sud, gola fonda i gola nord) formant en el seu centre dos illes denominades alters, cada una d'elles separa una llacuna del mar junt amb el cordó litoral format per arena i cudols de forma natural. Esta barrera filtra les aigües del Millars quan el seu cabal arriba fins el mar acumulant els sediments que arrossega el riu i formant el delta, que filtra l'aigua marina quan l'aporte d'aigua dolça no és prou per a impedir la penetració de l'aigua salada, formant llacunes salobres de variada salinitat, creant grans espais humits on es desenvolupa una interessant varietat de fauna i flora, entre les que destaquen la nombrosa presència d'aus com la Fotja vulgar, la Polleta d'aigua, Garseta blanca, Agró blau, Collverd, Corba marina grossa i gavines i de vegetació com a jonqueres, senills, baladres, xops i roselles de mar.
Les rutes estan senyalitzades i la zona està classificada com:
- zona humida protegida
- refugi de caça
- zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) d'acord amb la normativa europea
- lloc d'interés comunitari (LIC) d'acord amb la normativa europea
- paisatge protegit
Com a punt negatiu destacar la localització de diversos abocaments incontrolats de mobiliari, electrodomèstics, etc, que ens hem trobat pel camí dificultant en algun cas el seu pas.
Des de l'Associació vos animen a conéixer la zona i la seua riquesa; per recollir més informació sobre les rutes podeu dirigir-vos a l'Ajuntament d'Almassora (Castelló).


"DESEMBOCADURA DEL RIO MIJARES"
El pasado día 22 de abril estuvimos en la desembocadura del rio Mijares en Almassora (Castellón), conocida popularmente como las "Goles", por el hecho que el rio forma en su desembocadura un delta de 3 brazos o "goles" (gola sud, gola fonda y gola nord) formando en su centro dos islas denominadas "alters", cada una de ellas separa una laguna del mar junto con el cordón litoral formado por arena y guijarros de forma natural. Esta barrera filtra las aguas del Millars cuando su caudal llega hasta el mar acumulando los sedimentos que arrastra el río y formando el delta, que filtra el agua marina cuando el aporte de agua dulce no es suficiente para impedir la penetración del agua salada, formando lagunas salobres de variada salinidad, creando grandes espacios húmedos donde se desarrolla una interesante variedad de fauna y flora, entre las que destacan la numerosa presencia de aves como la Focha común, la Gallineta de agua, Garceta común, Garza real, Ánade real, Cormorán grande y gaviotas y de vegetación juncales, pastizales, adelfas, chopos y amapolas de mar.
Las rutas están señalizadas y la zona está clasificada como:
- zona húmeda protegida
- refugio de caza
- zona de especial protección para las aves (ZEPA) de acuerdo con la normativa europea
- lugar de interés comunitario (LIC) de acuerdo con la normativa europea
- paisaje protegido
Como punto negativo destacar la localización de varios vertidos incontrolados de muebles, electrodomésticos, etc, que nos hemos encontrado por el camino dificultando en algún caso su paso.
Desde la Associación invitamos a conocer la zona y su riqueza; para recabar más información sobre las rutas podeis dirigiros al Ayuntamiento de Almassora (Castellón).

12 de abril de 2008"I VOLTA A PEU PER LA MARJAL DE CASTELLÓ"
Hui 12 d'abril, tal com teníem programat, mig centenar de participants hem realitzat la "I Volta a peu per la Marjal de Castelló". L'itinerari ha transcorregut amb total normalitat i en un ambient molt agradable. Desitgem que tots/es hagen disfrutat de l'excursió. Als membres de l'Associació ens ha servit a més per detectar aquelles qüestions millorables per a la pròxima Volta, en la que esperem que els d'enguany repetisquen i en vinguen molts més. Agraïm la col·laboració de tots/totes els/les participants, del Grup Au d'Ornitología pel material que ens ha facilitat i dels membres de Policia Local que s'han preocupat per la nostra seguretat.

Hoy 12 de abril, tal como teníamos programado, medio centenar de participantes hemos realizado la "I Volta a peu per la Marjal de Castelló". El itinerario ha transcurrido con total normalidad y en un ambiente muy agradable. Deseamos que todos/as hayan disfrutado de la excursión. A los miembros de la Associació nos ha servido para detectar aquellas cuestiones mejorables para la próxima Vuelta, en la que esperamos que los de este año repitan. Agracedemos la colaboración de todos/as los/as participantes, del Grup Au d'Ornitología por el material que nos ha facilitado y de los miembros de Policía Local que se ha preocupado por nuestra seguridad.

RUTA EN BICICLETA 6 D'ABRIL DEL 2008
Davant la proposta d'organitzar una itinerari turistic-cultural amb bici per a conéixer la Marjal per part de "Qualität & Diversitat", el diumenge 6 d'abril membres de l'Associació vam realitzar conjuntament una ruta en la què vam disfrutar d'un agradable passeig amb bicicleta per la Marjal i de paisatges que encara perduren en el temps a pesar de tot. Molt prompte repetirem l'experiència.

RUTA EN BICICLETA 6 DE ABRIL DE 2008
Ante la propuesta de organizar una itinerario turístico-cultural en bici para conocer la Marjal por parte de "Qualität & Diversitat", el domingo 6 de abril miembros de la Associació realizamos conjuntamente una ruta en la disfrutamos de un agradable paseo en bicicleta por la Marjal y de paisajes que aún perduran en el tiempo a pesar de todo. Muy pronto repetiremos la experiencia.