MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

22 de enero de 2011


Foto: Niu de Camallonga (Marjal de Castelló 2010)
CIRCULAR
Gener-Febrer-Març del 2011
SOCIETAT VALENCIANA D’ORNITOLOGIA (SVO)
El conegut any nou, nova circular trimestral. Però esta vegada incloem la novetat de la
primera convocatòria d'un concurs fotogràfic que esperem tinga èxit i es consolide com
una activitat més de la nostra associació.
El cicle de conferències està coordinat per Pedro A. Del Baño pedroadb1@yahoo.es i
Arturo Cabos artcabos@gmail.com.
Dimecres 26 de gener: “Aus de la comarca de Requena-Utiel, una introducció al
seu estudi”
, impartida per Javier Armero en el Centre Social de Requena (C/ La
Vila Joiosa núm. 15) a les 19'00 hores.
Javier Armero es socio de la SVO, y miembro activo de la
delegación comarcal de SVO-Requena). Ha coordinado
diversos censos de aves realizados en la comarca, así como la
elaboración de varios trabajos avifaunísticos. Esta conferencia se
realizará en la Semana del Medio Ambiente de Requena,
organizada por el M. I. Ayuntamiento de esta localidad, siendo la
entrada libre.
Para más información, contactar con Javier Armero:
armeroiranzo@yahoo.es
Divendres 4 de març: “Viatge naturalista a l'Antàrtida, Illes Malvines i Geòrgia
del Sud”,
impartida per Javier Sánchez a FUNDAR (C/Fuencaliente, 1-València)
a les 19:00 hores.
Javier Sánchez és soci de la SVO, i membre
actiu de la delegació comarcal de SVORequena.
La seua passió pels viatges, li ha
portat a visitar uns quants països del món. En
esta ocasió, Javier ens mostrarà imatges i
experiències d'un espectacular viatge que va
realitzar a l'hivern de 2010 a diverses zones
d'Argentina i l'Antàrtida.
Per a més informació, contactar amb Javier
Sánchez: jasanbo@ono.com


VOLANT PER LA CALDERONA es un paquet d’activitats organizat per el Parc Natural
de la Serra Calderona , SEO/BirdLife y SVO.
Dissabtes 12 y 19 de febrer: "Curs pràctic de anellament
científic d’aus". Dues jornades
d’iniciació a l'anellament científic en la
zona de Marines Vell (València)
Dissabte de març (sense confirmar el
dia): “Sessió teòrica d'iniciació a
la identificació d'aus” xicoteta
introducció a la identificació de les
aus pels seus cants.
Inscripció en qualsevol d’estes activitats telefonant al telèfon de
l'oficina P. N. de la Serra Calderona: 961 681 993-679.19.52.38
serra_calderona@gva.es/http://parquesnaturales.gva.
Diverdres 18 de febrer: “Presentació del volum nombre 7 de El Serenet” en
FUNDAR (C/Fuencaliente, 1-València) a las 18:45 h.
Finalment, presentemen als nostres socis i amics el Volum 7 de
“EL SERENET”, la revista de la Societat Valenciana
d’Ornitologia coordinada per Pascual López i Clara Ripollés
membres del Comité Editorial, i amb interesants articles de
alguns dels nostres socis i altres colaboradors. Al acabament de
la presentació, podrem gaudir tots els asistents de un xicotet
aperitiu.
Per a més informació, contactar amb Pedro A. del Baño:
645402986, pedroadb1@yahoo.es o Pascual Lopez
paslopez@hotmail.com
Diumenge 20 de febrer: eixida hivernal a la serra
d'El Toro, en la comarca de l'Alt Palancia (Castelló).
En esta excursió s'intentarà observar algunes
espècies típicament hinvernants que es troben en
este bell enclavament, com la Tordanxa (turdus
pilaris) o la Merla de pit blanc (turdus torquatus).
Per a més informació, contactar amb Pau Ferrer:
pauferrer2001@yahoo.es o Juan A. García:
Juan.A.Garcia@uv.es
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
VOLANT PER LA CALDERONA
Del 23 de març al 14 de maig: Curs “La naturalesa de la comarca de Requena-
Utiel”
La delegació comarcal a Requena-Utiel de la
SVO organitza per al Cefire d'Utiel un curs sobre
La Naturalesa de la comarca de Requena-Utiel per a
formació del professorat d'ensenyances primària,
secundària, batxillerats i cicles formatius.
El curs consta de 30 hores repartides en 6
ponències teòriques en què s'abordaran
continguts sobre fauna vertebrada, vegetació, flora,
espais naturals i problemàtica de conservació en
l'àmbit comarcal i una visita pràctica al camp on
es treballaran aquells aspectes impartits en l'aula.
El mòdul teòric es durà a terme en els dies següents: 23 i 30 de març, 6 i 13 d'abril, i 4
i 11 de maig. L'eixida al camp serà el dissabte 14 de maig. Els ponents són Carlos
Sáez, Víctor París, Antonio López, Juan José Garcia i Javier Armero, tots
membres de la Societat Valenciana d'Ornitologia.
Per a més informació, contactar amb Javier Armero: armeroiranzo@yahoo.es
Continuarem amb les activitats enquadrades dins del Projecte
Mussols per part del Grup LLEBEIG. Durant els pròxims mesos
vos anirem avisant de les convocatòries per a censar rapaços
nocturnes en diferents enclavaments naturals de la província
de València. A més, també es realitzaran sessions
d'anellament científic de rapaços nocturnes i col·locació de
ponedors.
Per a més informació i inscripció, podeu contactar amb
Valentín Moreno en morenovalentin@gmail.com o Toni
Polo en tonipoloaparisi@hotmail.com
Dimarts 11 de gener: “XII Cens d'arpella de marjal (Circus aeruginosus) en
adormidor en el P. N. De l'Albufera de València”.
Es tracta d'un senzill cens que realitzem per a
comptabilitzar els exemplars d'arpelles de marjal que
hivernen en el parc i continuar comparant les dades cada
any. Per a això, acudim a l'Albufera a poqueta nit i,
ubicats en distints punts fixos, comptem els exemplars
que acudixen a la vegetació palustre a dormir
Per a més informació i/o col·laborar en el cens, contactar
amb Pedro A. Del Baño: 645402986,
pedroadb1@yahoo.es.
Dissabte 22 i Domingo 23 de gener: “XI Cens d'aus
aquàtiques dels embassaments de l'interior de la C.V”.
Cens organitzat per SVO, de les aus
aquàtiques que hivernen en les aigües de
l'interior de la Comunitat Valenciana.
Des de l'any 2000 és realitza este cens.
A primera hora del dia es compten els
cormorans grans (Phalacrocorax carbo)
en adormidors, igual que se censen totes
Llija altres aus aquàtiques presentes
durant la resta de la jornada en els
aiguamolls assignats. Es necessiten
voluntaris per a cobrir el nombre més
gran de zones possibles, i pensar que a
vegades els xicotets aiguamolls amaguen
més varietat d'espècies que els grans.
Per a més informació i/o col·laborar en el cens contactar amb Pedro A. Del Baño: 645
402 986, pedroadb1@yahoo.es amb Arturo Cabos, artcabos@gmail.com.
Diumenge 13 de febrer: “XVII Cens d'arpella de marjal (Circus aeruginosus) en
transectos en el P. N. De l'Albufera”.
Com cada any, realitzarem el cens d'este
rapaç en l'Albufera de València per mitjà
d'una sèrie de transectes repartits per tota
l'extensió del parc. Es necessita un nombre
considerable de voluntaris per a poder
cobrir la major extensió possible. És per
això que sol·licitem la vostra col·laboració.
Per a més informació i/o col·laborar en el
cens, contactar amb Pedro A. Del Baño:
645402986, pedroadb1@yahoo.es
Censos RAM en el far de Cullera: 8 de gener, 5 de febrer i 5 de març. El Cens
RAM (Xarxa d'Observació d'Aus i Mamífers Marins).
Es realitza des del Far de Cullera. La Societat
Valenciana d'Ornitologia continua amb els censos
RAM amb l'horari d'hivern que és de 8,30 a 11,30h
en el Mediterrani.
Confirmar dates definitives en el FÒRUM SVO Aus o
contactant amb Luis Aleixos en
luisaleixos@hotmail.com o en
http://svomarinas.blogspot.com/
I Edició del Concurs de Fotografia Mirades d'au.
La Societat Valenciana d'Ornitologia convoca la I Edició del Concurs de
Fotografia Mirades d'au, que té com a objectiu fonamental fomentar el coneixement i
estima per l'avifauna valenciana. El concurs ha de servir de base per a la preparació
d'una Exposició Fotogràfica Itinerant que permeta la difusió dels valors de l'avifauna
valenciana, així com donar a conéixer els objectius i activitats de la SVO.
La participació és lliure i gratuïta per a totes les persones que ho desitgen, quedant
excloses les persones vinculades directament a l'Organització del concurs.
El termini de recepció de les fotografies finalitzarà el 3 d'abril del 2011. La resolució del
Jurat es produirà el 3 de juny del 2011, coincidint amb la presentació de l'Exposició
Itinerant en el lloc i l'hora que l'Organització comunicarà.
Per més informació contactar amb Pau Ferrer: pauferrer2001@yahoo.es o Juan A.
García: Juan.A.Garcia@uv.es o Roberto Sánchez; robe7-11@hotmail.com
i bases completes a la nostra pàgina web:
http://www.svornitologia.org/


El Grup d'Anellament LLEBEIG continua amb les seues jornades
d'anellament científic en diversos llocs. A més estrena blog on podeu
seguir les seues cròniques. Qualsevol interessat/da a participar pot posarse
en contacte amb: Toni Polo 630714292
tonipoloaparisi@hotmail.com i
http://www.anillamientollebeig.blogspot.com/
El Grup d'Anellament Marjal dels Moros realitza sessions d'anellament a Massamagrell.
També realitzen sessions en la Marjal dels Moros dins del projecte PASER (Pla d'Anellament
per al Seguiment d'Espècies Reproductores). S'anellen els caps de setmana. Qui vullga
assistir a alguna de les sessions pot posar-se en contacte amb Ximo Galarza:
ximoindi@ono.com o Juan Carlos Ibáñez: jcprayer@hotmail.com
http://massamagrellpardalet.wordpress.com/
El Grup d'Anellament PIT ROIG realitza sessions d'anellament, en uns
quants llocs i entre ells en el Parc Natural del Túria a Paterna.
Qualsevol interessat a col·laborar pot contactar amb: José Luis Greño
en: josegre@ono.com i http://pitroig.blogspot.es/
SLICITUD DE AYUDA
Hem canviat l'adreça Web per a poder ampliar continguts, la nostra nova pàgina principal és:
http://www.svornitologia.org/
Ja tenim 168.000 visites en els BLOG des de la primera pàgina publicada al novembre del 2006.
Ací podeu consultar des de les últimes observacions de rareses, quaderns de camp amb les
observacions més rellevants, novetats sobres les aus marines, informació del pols diari de la
naturalesa en unes quantes comarques, resultats i recuperacions d'aus anellades, informació del
Pla Eòlic Valencià i les seues greus afeccions a l'entorn i les últimes novetats en convocatòries de
qualsevol tipus relacionades amb la naturalesa del País Valencià.
S.V.O CONSERVACIÓ I ACTIVITATS: http://www.svoconservacio.blogspot.com/
S.V.O QUADERN DE CAMP: http://www.svocuadernocampo.blogspot.com/
S.V.O AUS MARINES: http://svomarinas.blogspot.com/
S.V.O FLORA: http://svoflora.blogspot.com/
PÁGINA WEB DE LA S.V.O
GRUP LLEBEIG
GRUP MARJAL DELS MOROS
GRUP PIT ROIG
BLOGS DE LA S.V.O
S.V.O NO AL PLA EÓLIC VALENCIÀ: http://stopzona9.blogspot.com/
S.V.O SERRANÍA I CAMP DE TÚRIA: http://svolaserraniacampdelturia.blogspot.com/
S.V.O UTIEL-REQUENA: http://svorequenautiel.blogspot.com/
S.V.O ANELLAMENT CIENTÍFIC: http://anellamentsvo.blogspot.com/
S.V.O. GRUP D’ANELLAMENT LLEBEIG: Http://www.anillamientollebeig.blogspot.com/
S.V.O. GRUP D’ANELLAMINT MARJAL DELS MOROS:
http://massamagrellpardalet.wordpress.com/
S.V.O. VIATJES ORNITOLÓGICS: http://svoviajes.blogspot.com
Ajudeu-nos! Les aus, els arbres i la nostra economia vos agrairan l'estalvi del paper.
Sol·licita l'enviament de totes les CIRCULARS de la SVO per correu electrònic.
Envia un missatge a svo_secretari@yahoo.es!!!!
Assabenta't de tot el que fem, tot el que veiem, les rareses, la fenologia, activitats,
discussions i opinions!!!!
Tot per mitjà del correu electrònic.
Ràpid envia un missatge svo_secretari@yahoo.es!!!!
Posem en marxa un servici de préstec de llibres de la biblioteca de la SVO.
NORMES
Termini del préstec: 2 mesos.
Nombre màxim d'exemplars per préstec: 5 exemplars.
Dates d'entrega i devolució: primer dilluns no festiu de cada mes imparell. Ubicació
de la biblioteca: Gran Via marqués del Túria, 28 (junt amb Impremta Miguel Peris).
València. Horari: A les 19 hores.
Bibliotecari: Víctor París. // Correu electrònic: calonectrisparis@yahoo.es
Telèfon: 661832065.SVO- Nom Autor
Retards: Amb l'objectiu de no perdre volums a casa de ningú, el retard no comunicat,
es pagarà a 6 € per dia, que es destinaran a la compra de nous volums. Es prega la
màxima serietat.
SOL.LICITUD DE CIRCULAR DIGITAL
INTERNET: FORO SVO AUS
BIBLIOTECA SVO
El Fons Fotogràfic de la SVO compta ja amb més de 21.000 imatges de les següents
temàtiques: fauna tant vertebrada com no vertebrada, flora, espais naturals i
problemàtica ambiental. Qualsevol soci de la SVO pot disposar lliurement d'elles en els
seus treballs afegint en espai visible el següent text “SVO- Nom Autor”. Enviaments a:
svo_secretari@yahoo.es
c/ Calvari, 1
46900 Torrent
Telèfon: 675 542 277
http://www.svornitologia.org/

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal